Služby

Firmám poskytuji poradenství týkající se zejména strategie v oblastech BOZP, ADR, odpadovém hospodářství a v oblasti chemických látek, školení, vypracování dokumentů a směrnic, zastupování firem v kontaktu se správními a inspekčními orgány, poradenské a konzultační činnosti, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, zjišťovací řízení vlivů záměrů podle příl. 3 zákona 100/2001Sb.. Poskytuji poradenství v oblasti chemických a elektrochemických povrchových úprav, provádím zadávací studie.


 

Kontakt

Ing. Petr Musil - poradenství BOZP, ADR, PO, odpady, chemické látky Svinný 45
Chotěboř
583 01
http://www.musil-poradenstvi.com/
IČ: 886 82 994
+420 607 024 825
poradenstvi@musil-poradenstvi.com
To Top